Disclamer

Events

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:
Kaspersma & Van Willegen Uitvaartkisten. (verder te noemen Kaspersma & v.Willegen) zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Kaspersma & v.Willegen kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Kaspersma & v.Willegen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Kaspersma & v.Willegen kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Kaspersma & v.Willegen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Kaspersma & v.Willegen heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Kaspersma & v.Willegen kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Kaspersma & v.Willegen is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.